dijous, 28 de maig de 2015

Protecció de Dades

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
Totes les famílies han de portar signada la següent documentació:


https://drive.google.com/file/d/0B0EQX1anIY0_ZnJCRXFLVW91QVhIUEdnR2lXT3F6YVB2X0VB/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B0EQX1anIY0_emU3T0U2TzhGZHlSSGh5bHcwM2xwc05IaTd3/view?usp=sharing