dimarts, 28 de juliol de 2015

CALENDARI ENTREGA I QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS CURS 2015-16

Informem a les famílies que la quota total de llibres socialitzats pel curs 2015-16 és de 95 €.

Les famílies que ja han fet i presentat el pagament de 50 € a compte de la quota del lot, hauran de fer l' ingrés dels 45 € restants i presentar-lo a l'Ampa el dia que recollin els llibres. Els que no hagin fet el pagament, hauran de fer ingrés de la quota total de 95 €.


Nº de compte de l’AMPA: IBAN ES81 0182 2120 0102 0157 2651 ( BBVA )

Recordem a totes les famílies que el calendari d'entrega dels llibres socialitzats del curs 2015-16 serà del 7 al 10 de setembre en horari de 16 a 20 hores (entrada pel Pati Nord).


No s'entregarà cap llibre ni es retornarà cap dipòsit fora del calendari establert. Si alguna família no pot venir en aquestes dates, , S’HA DE POSAR EN CONTACTE AMB L’AMPA PER MAIL AVISANT QUE NO POT I PER QUEDAR UN ALT RE DIA.


En cas de no venir a recollir-los ni avisar, es perdrà el dret a la socialització.


IMPORTANT

ELS LLIBRES NOMÉS SERAN ENTREGATS AL PARE/MARE O TUTOR DE L’ALUMNE/A PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE TOTES LES QUOTES QUE CORRESPONGUIN SEGONS L'OPCIÓ ESCOLLIDA ( MIREU CARTA ADHESIÓ AL PROJECTE). EN CAP CAS S’ENTREGARAN ELS LOTS DE LLIBRES ALS ALUMNES QUE VINGUIN SOLS.