divendres, 10 de juliol de 2015

El proper 16 de juliol finalitza el termini per lliurar els llibres socialitzats
Es comunica a totes les famílies que el termini per lliurar els llibres socialitzats finalitza el proper 16 de juliol.Si us plau no el deixin per a l'última hora
EN CAS DE NO VENIR, EN AQUESTES DATES, ES PERDRÀ EL DRET A LA SOCIALITZACIÓ