dilluns, 26 de setembre de 2016

INFORMACIO SOBRE COMPRA LLIBRES INTERNET

Informem a les famílies sòcies de l'Ampa que han comprat els llibres per Internet  (Ed. Arrahona ) que durant el mes d'octubre podran passar per l'oficina a recollir l'import corresponent a l 'ajut que va establir l ' Ampa a tal efecte.

Serà imprescindible   presentar el justificant de pagament de la quota de soci de L' Ampa (17€).


Ampa FM