dilluns, 19 de juny de 2017

RECOMPRA LLIBRE "CULTURA I VALORS"
S'informa a tots els alumnes que el llibre de "Cultura i Valors" s'inclourà en la socialització de llibres del curs 2017-18, per la qual cosa, tots els alumnes que disposin d'aquest  llibre en  condicions aptes per ésser reutilitzat,  no l'hagin de fer servir l'any vinent i el vulguin revendre,  l'Ampa el recomprarà per un import de 5€.

Ampa Francesc Macià

juny 2017