dimarts, 28 de maig de 2019

CALENDARI SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 2019

Recordeu que:


TOTS ELS ALUMNES HAN DE RETORNAR ELS LLIBRES DE TEXT SOCIALITZATS PER COMPROVAT EL SEU ESTAT, INCLUS ELS QUE HAGIN DE REPETIR CURS O TINGUIN ASSIGNATURES PENDENTS PEL SETEMBRE.

A mode de resum, el Calendari d'aquest any és el següent:


 ENTREGA A L'AMPA DELS LLIBRES DEL CURS 2018-19 PER PART DE LES FAMÍLIES:

-      RECORDEU QUE NO AGAFAREM LOTS QUE NO VINGUIN AMB LA SEVA CAIXA TAL COM US ELS VAM ENTREGAR I TAMPOC NO AGAFAREM LOTS AMB EL NÚMERO DE REGISTRE DEL LOT MANIPULAT ( TATXAT, RECTIFICAT, ETC)

-        HORARI DE 17 A 19 HORES, SI ALGÚ VOL VENIR PEL MATÍ, S'HA DE DEMANAR HORA PRÈVIAMENT A L'AMPA. . ampamacia@gmail.com

-        TOTES LES COMPRES ES FAN ON-LINE, AMB TARGETA DE CRÈDIT, AIXÍ QUE, COMPROVEU QUE EN DISPOSEU D’UNA QUE SIGUI VÀLIDA PER AQUEST ÚS.

-        SI NECESSITEN LLIBRES PER ESTUDIAR A L'ESTIU, S'HA DE PORTAR LA SOL.LICITUD (LA PODEU DESCARREGAR del següent enllaç:              DIA 2 de juliol: 4T ESO
          DIA 3 DE Juliol: 3r ESO
           dia 4 de juliol: 2N ESO
            dia 5 de juliol: 1R eso


    El període de pagaments de les quotes és de l’1 de juliol a l’1 de setembre. ENTREGA A LES FAMÍLIES DEL LLIBRES DEL CURS 2019-20  PER PART DE L'AMPA

Recordatoris


 Ompliu correctament les dades de l'alumne al fer la compra dels lots de llibres per la web: heu de posar el curs què farà any vinent

 

 Porteu la còpia del rebut de compra quan vingueu a recollir els llibres per l'any vinent.


-        HORARI DE 17 A 19 HORES, SI ALGÚ VOL VENIR PEL MATÍ, S'HA DE DEMANAR HORA PRÈVIAMENT A L'AMPA. ampamacia@gmail.com
  DIA 4 DE setembre: 3R I 4T ESO
             DIA 5 DE setembre: 1R I 2N ESO

SISPLAU, RESPECTEU ELS DIES I HORARIS DE RECOLLIDA I ENTREGA.
FORA D'AQUESTS TERMINIS, L'AMPA NO PODRÀ GARANTIR L'ENTREGA DELS LLIBRES A LES FAMÍLIES

IMPORTANT

ELS LLIBRES NOMÉS SERAN ENTREGATS AL PARE/MARE O TUTOR DE L’ALUMNE/A PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE TOTES LES QUOTES QUE CORRESPONGUIN SEGONS L'OPCIÓ ESCOLLIDA. EN CAP CAS S’ENTREGARAN ELS LOTS DE LLIBRES ALS ALUMNES QUE VINGUIN SOLS.


Informació del projecte de socialitzacion dels llibres de text
ALUMNES DEL CENTRE NO ADHERITS AMB ANTERIORITAT: TOTS ELS CURSOS:SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES: