EXTRAESCOLARS

ESTUDI ASSISTIT (classes de repàs i per fer deures)

Cada any, l’AMPA organitza les classes de repàs de les tardes, fora de l’horari escolar, anomenades Estudi Assistit.


Amb la col·laboració de l’Institut, oferim:

  • Cada dilluns i dimecres, de 4 a 5.30, a l’Institut.
  • Professors exalumnes (llicenciats o universitaris), experimentats.
  • Grups reduïts, i atenció individualitzada.
  • Sessions per ajudar a entendre, fer els deures i preparar els alumnes pels exàms.

Per poder tenir un bon ambient de treball, hi haurà les mateixes normes de disciplina de sempre. La mala conducta és incompatible amb el curs.

El preu d’aquest servei és de 19 € mensuals, d’octubre a primers de juny. La forma de pagament és quadrimestral, és a dir, en dos cops. Les classes comencen a l’octubre.


Per apuntar-s’hi cal pagar quan més aviat millor la quantitat de 76 €uros(classes fins al gener), mitjançant un ingrés en el compte corrent 0182 2120 0 9 0201572668 BBVA i dur-nos el resguard de l’ingrés immediatament, amb la part inferior d’aquest full. Pel febrer caldrà pagar el segon quadrimestre.

Full d'inscripció


BALLS DE SALÓ (ACTIVITATS PER ALS PARES)

Divendres de 20 a 21 hores  

Contacte amb l'Ampa per a més informació
ampamacia@gmail.com